//Adunarea generala a membrilor – Buletin de vot electronic

Dragi membri ai PMI Romania,

Conform art.7 (4) din Statutul PMI Romania, Adunarea Generala a PMI Romania a fost convocata in data de 22 iulie 2020, ora 19.30.
Având in vedere ca nu a fost întrunit cvorumul necesar (jumătate plus unu din membrii asociației), se trece la aplicarea, in continuare, a art. 7 (8), conform căruia propunerile de hotărâri se supun din nou la vot, membrilor asociației, prin vot electronic in perioada 23-29 iulie 2020.

Va rugam astfel sa va asigurați ca va exprimați votul, pe baza buletinului de vot electronic electronic primit pe adresa dumneavoastra de email inregistrata in evidentele PMI, in perioada menționata (23 iulie 2020, de la: 00.00 pana la data de 29 iulie 2020, ora:23.59).

Mulțumim,
Comitetul Director al PMI Romania Chapter

2020-07-23T11:15:36+03:00