Proiecte PMI România

Proiecte în derulare

Comunicare

În desfășurare

Publicare articole Facebook și LinkedIn

În desfășurare

Elaborare și publicare newsletter

În desfășurare

Realizare interviuri cu experți din diferite domenii

Mai – Iunie 2023

Selectare membri comitet alegeri si nominalizari

August – Octombrie 2023

Alegeri membri noi comitet director PMI Romania Chapter

Decembrie 2023

Comunicare rezultate alegeri si introducere membri noi comitet director PMI Romania Chapter

În desfășurare

Librărie – Documente template de PM

În desfășurare

Coaching and Mentorship Corner

În desfășurare

Organizare evenimente:

  • Întâlniri lunare
  • Conferințe
  • Parteneriate

În desfășurare

Actualizare broșură membri PMI Romania Chapter